Zápis a usnesení z valné hromady TJ Smilovice

Valná hromada se konala 24.3.2006 v areálu TJ Smilovice
Zápis z valné hromady

Valnou hromadu zahájil ing. Marian Bujok v 17.00 hodin. Přítomní viz. prezenční listina. 

Byly projednány následující body:
 • 1) Do volební komise byly zvoleny – Mgr. Jana Dybová, Lenka Žwaková, Petra Michálková.
  Hlasování: 33 pro
 • 2) Do návrhové komise byli zvoleni- Bronislav Žwak, Slavomír Michálek, Radek Procházka
  Hlasování: 33 pro
 • 3) Předseda přednesl zprávu o hospodaření tělovýchovné jednoty za rok 2005 a srovnání hospodaření za uplynulých pět let.
 • 4) Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů kopané přednesli: 
  a) Mgr. Jana Dybová – žáci
  b) Antonín Bolf – dorost
  c) Štefan Kufa – muži A
  d) Radim Kajzar – muži B
  Zhodnotili výsledky za podzim 2005 a přednesli vize na jaro 2006. 
 • 5) Nový výkonný výbor byl navržen ve složení – ing. Marian Bujok, Kisza Gustav, Michálek Slavomír, Bolf Antonín, Dyba Vlastimil, Rufer Václav, Matoušek Pavel, Rajnoch Jaroslav, Szczuková Petra
 • 6) Předsedou byl zvolen ing. Marian Bujok
 • 7) Členové revizní komise byli navržení v tomto složení: Rudolf Procházka st., Vladimír Helioš a ing. Tomáš Kubala
 • 8) Diskuze:
  a) v diskuzi jako první vystoupil Radim Kajzar, který se dotazoval na možnost umístění 
  laviček u druhého hřiště. Bylo dohodnuto, že umístění bude určeno předsedou

  b) jako další vystoupil starosta obce, který poděkoval za dosavadní činnost TJ a vysvětlil systém příspěvků pro TJ z prostředků obce

  c) ing. Tomáš Kubala se dotazoval, kdy bude proveden výkop na sloupky pro sítě mezi hřišti. Bylo dohodnuto, že toto proběhne, jakmile to počasí dovolí
 • 9) Volbu výkonného výboru a revizní komise řídila Mgr. Jana Dybová s tím, že výkonný výbor byl zvolen jednohlasně a revizní komise byla zvolen počtem 30-ti hlasů, 3 byli proti.


  Ve Smilovicích dne 24.3.2006
  Zapsala: Petra Szczuková


  Za návrhovou komisi: Bronislav Žwak, Slavomír Michálek, Radek Procházka
Usnesení z valné hromady
 • Valná hromada schvaluje:

  a) návrhovou komisi ve složení Bronislav Žwak, Slavomír Michálek, Radek Procházka

  b) výkonný výbor ve složení – ing. Marian Bujok, Kisza Gustav, Michálek Slavomír, Bolf Antonín, Dyba Vlastimil, Rufer Václav, Matoušek Pavel, Rajnoch Jaroslav, Szczuková Petra

  c) předsedou byl zvolen ing. Marian Bujok

  d) revizní komisi ve složení Procházka Rudolf st., Helioš Vladimír,ing. Kubala Tomáš

  e) usnesení této valné hromady
   
 • Valná hromada bere na vědomí:

  f) zprávu předsedy o hospodaření za rok 2005 a srovnání hospodaření za uplynulých pět let
  g) zprávy zástupců jednotlivých oddílů kopané  Ve Smilovicích dne 24.3.2006
  Zapsala: Petra Szczuková

  Za návrhovou komisi: Bronislav Žwak, Slavomír Michálek, Radek Procházka