Z historie TJ Smilovice

další >>>

U příležitosti 50. výročí vzniku TJ Smilovice byl v roce 2002 vydán bulletin, jehož obsah Vám přinášíme na těchto stránkách.

Vznik Tělovýchovné jednoty Smilovice se datuje k druhé polovině roku 1952, kdy u místní organizace mládeže (ČSM) vznikl kroužek Sokola se zaměřením na turistiku, kopanou, odbíjenou, stolní tenis, šachy, v zimě pak hlavně lední hokej a lyžování. Hlavními propagátory kroužku byli pan Ferdinand Staněk a paní Žofie Wanoková. Mezi první sportovní stánky v obci patřilo hřiště u staré školy, rybník u Biedravů, stolní tenis se hrál ve staré hospodě u Chlebkové.

V té době se pořádaly především přátelská utkání se sousedními obcemi i městy, pořádaly se různé turnaje. V roce 1957 se naši odbíjenkáři jako první registrované smilovické družstvo zúčastnili okresní soutěže. V r.1961 byla adaptována hospodářská budova u školy a jedna z místností byla dána k dispozici TJ. Od roku 1965, kdy začala výstavba hřiště na odbíjenou a lávky přes řeku Ropičanku, se začíná letní činnost TJ stěhovat do tzv. Olšiny. Zde obec v r. 1968 postavila jednopodlažní účelovou budovu pro výrobu moštu.

V r.1969 byl registrován oddíl stolního tenisu, pro jehož činnost sloužila část místního kina. V dalších letech se kromě úspěšné činnosti stolních tenistů a hokejistů, začal pomalu realizovat také sen smilovických fotbalistů - mít vlastní fotbalové hřiště. Zásluhou tehdejšího předsedy ing. Vladislava Krejzy začala výstavba v té době moderního sportovního areálu. Za přispění Třineckých železáren vzniká první škvárové fotbalové hřiště, které bylo slavnostně otevřeno 1.9.1974.

Ve stejné době se také prováděla rekonstrukce budovy moštárny, kterou pro potřeby smilovických sportovců zakoupil ÚV ČSTV za 200.465 Kčs. Sklepní prostory budovy byly postupně proměněny ve 4 útulné šatny a koupelnu. Již od prvních lednových dnů roku 1975 se pracovalo na výstavbě lyžařského vleku pod Godulou, který byl uveden do provozu v prosinci téhož roku. V r.1975 se také pokračovalo v úpravě terénu nad hřištěm, kde v následujících letech vzniknul pro děti z Havířova letní pionýrský tábor. Pro zajištění sportovního dne u příležitosti ČSS (československé spartakiády) v roce 1975 bylo vybudováno výletní centrum s prodejním stánkem, tanečním přístřeškem, 20 zahradními stoly a 40 lavicemi. V rámci sportovního dne byl uskutečněn lehkoatletický čtyřboj mládeže, fotbalové utkání žáků a děvčat, hasičské cvičení, motocyklové terénní závody, ukázky 1. pomoci, soutěže ve střelbě a večer pak taneční veselice s bohatým bufetem.

 

další >>>