Léto v Krzyžanovicíh (PL) / Zima ve Smilovicích (CZ)

Rozvoj turisticko-rekreační infrastruktury v česko-polském pohraničí

Projekt vzájemné přeshraniční spolupráce s výše uvedeným názvem, jehož partneři jsou TJ Smilovice a obec Krzyžanowice, zahrnuje společné sportovně-společenské akce pro děti a dospělé na obou stranách hranice. K naplnění cíle společných akcí v létě v polských Krzyžanowicích a v zimě v českých Smilovicích je na české straně plánováno vybudování objektu, sloužícího jako zázemí pro již existující vnitřní sportoviště. Polská část projektu zahrnuje stavbu víceúčelových hřišť v Krzyžanowicích a výstavbu odpočinkového a rekreačního centra v Chałupkách. Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 "Překračujeme hranice".

Harmonogram společných akcí partnerů po dobu udržitelnosti projektu 2013-2017

Léto v Krzyžanovicích 2013-2017

květen – Letní sportovní akce pro děti (víceúčelové hřiště – dovednostní soutěže, fotbal aj.)
září - Letní sportovní akce pro dospělé (víceúčelové hřiště – fotbal, volejbal, splavování aj.)
 

Zima ve Smilovicích 2013-2017

březen – Zimní sportovní akce pro dospělé (sportovní hala – fotbal, volejbal, bowling aj.)
listopad - Zimní sportovní akce pro děti (sportovní hala – fotbal, přehazovaná, florbal aj.)

 

Společné akce partnerů v roce 2015

V rámci přeshraničního projektu uskutečnili v letošním roce oba partneři - TJ Smilovice a obec Krzyžanowice dvě společné sportovně-společenské akce pro děti a dospělé.

V pátek 27. března do našeho sportovního areálu zavítala výprava z polských Krzyžanowic, aby opět změřila síly se smilovickými sportovci v odbíjené, badmintonu a bowlingu. Po ukončení litých sportovních bojů následovala společenská část. Akce se vydařila a již dnes se těšíme na návštěvu v Polsku.

1. června do Polska vyrazily děti ze smilovické ZŠ, aby na víceúčelových hřištích v Krzyžanovicích sehráli společná fotbalová a florbalová utkání a zúčastnili se soutěží ve dvorkových hrách. Na závěr turnaje obdželi všichni za předvedené výkony krásné ceny a odvezli si spoustu hezkých zážitků.

V pátek 13.listopadu se ve smilovické sportovní hale uskutečnil přeshraniční miniturnaj benjamínků, ve kterém změřili své síly nejen mladí sportovci Smilovic a polských Krzyžanowic. Kromě tradičního turnaje v kopané a florbalu se soutěžilo opět i ve dvorkových hrách – netradičních disciplínách, které se v minulosti hrávaly na vesnických dvorech a dvorcích.

Ohlédnutí za dalším rokem projektu přeshraniční spolupráce

V rámci společného přeshraničního projektu uskutečnili v roce 2014 oba partneři - TJ Smilovice a obec Krzyžanowice 4 společné sportovně-společenské akce pro děti a dospělé.

V pátek 28.března do našeho sportovního areálu zavítala výprava z polských Krzyžanowic, aby změřila síly se smilovickými sportovci v odbíjené, badmintonu a bowlingu. Poté v rámci společenské části bylo diskutováno hlavně o tom, jak dále v rámci společného projektu.

V úterý 17.června do Polska vyrazily smilovické děti, aby na víceúčelových hřištích v Krzyžanovicích sehráli společná fotbalová a florbalová utkání a zúčastnili se soutěží ve dvorkových hrách. Na závěr turnaje obdrželi všichni za předvedené výkony krásné ceny a odvezli si spoustu hezkých zážitků.

V sobotu 4.října proběhla v polských Krzyžanovicích společná akce pro dospělé, kde se nejprve družstva obou partnerů utkaly v odbíjené a kopané na víceúčeloúčelových hřištích. Na závěr setkání proběhla společenská část.

V pátek 7.listopadu se pak ve smilovické sportovní hale uskutečnil přeshraniční miniturnaj benjamínků, ve kterém změřili své síly mladí sportovci Smilovic a polských Krzyžanowic. Kromě tradiční kopané a florbalu se soutěžilo opět i ve dvorkových hrách – netradičních disciplínách, které se v minulosti hrávaly na vesnických dvorech a dvorcích.

V příštím roce jsou naplánovány opět 4 společné sportovně-společenské akce pro děti a dospělé, a to dvě Letní akce v polských Krzyžanowicích a dvě Zimní akce ve smilovickém SPORTCENTRU.

Foto: Z fotbalového turnaje benjamínků

/album/a/dsc-0006-jpg/ /album/a/dsc-0048-jpg/ /album/a/dsc-0076-jpg/ /album/a/dsc-0132-jpg/

/album/a1/a01-jpg/ /album/a1/a04-jpg/ /album/a1/a05-jpg/ /album/a1/a02-jpg8/

Společné akce partnerů v roce 2013

První letošní společná česko-polská sportovně-společenská akce proběhla ve smilovickém sportcentru na 9.března. Sportovní část proběhla ve sportovní hale, kde se uskutečnil turnaj v badmintonu dvojic. Poté se účastníci přemístili a soutěžili v bowlingu. Veškerá utkání byla tradičně dramatická a napínavá. Po ukončení sportovních klání byly vyhlášeny výsledky, předány ceny a proběhla společenská část akce.

7.července se na víceúčelových hřištích v Krzyžanovicích uskutečnily přeshraniční soutěže v týmových a dvorkových hrách a také minispartakiáda pro děti obou partnerů. Na závěr proběhlo vyhodnocení turnaje s předáním cen. Kromě hezkých cen si děti odnesly domů i spoustu zážitků.

28.září proběhla v polských Krzyžanowicích společná akce pro dospělé, kde se nejprve družstva obou partnerů utkala v odbíjené a kopané na víceúčeloúčelových hřištích a poté účastníci shlédli soutěže na Skate Parku. Na závěr setkání proběhla společenská část s vyhlášením a předáním cen.

16.listopadu se ve smilovické sportovní hale uskutečnil přeshraniční Miniturnaj benjamínků v kopané, ve kterém změřili své síly mladí sportovci Smilovic a polských Krzyžanowic. Kromě tradiční kopané se soutěžilo opět i ve dvorkových hrách – netradičních disciplínách jako je skákání v pytlích, přetahované lanem, vybíjené, přehazované, driblinku s míčkem kolem kuželů, aj., které se v minulosti hrávaly na vesnických dvorech a dvorcích.

/album/a2013-03-09/a01-jpg11/ /album/a2013-03-09/a02-jpg9/ /album/a2013-03-09/a03-jpg10/ /album/a2013-03-09/a05-jpg10/

6.11.2012 - Zimní turnaj v minikopané pro děti – Smilovice

Poslední plánovaná letošní společná akce obou partnerů se uskutečnila na počátku listopadu ve sportovním areálu. Více než 60 dětí základních škol ze Smilovic, Mikroregionu Stonávky a polských Krzyžanowic se zúčastnilo tradičního mezinárodního turnaje v minikopané. 
Školní týmy se nejdříve spolu utkaly ve skupinách a po obědě v zápasech o umístění. Poté proběhlo vyhodnocení turnaje s předáním cen. Kromě hezkých cen si děti určitě odnesly domů spoustu zážitků.

/album/a2012-11-06/a01-jpg12/ /album/a2012-11-06/a02-jpg10/ /album/a2012-11-06/a03-jpg11/ /album/a2012-11-06/a04-jpg11/

22.9.2012 - Letní sportovní víkend pro dospělé – Krzyžanowice

Ve druhé polovině září proběhla v polských Krzyžanowicích sportovně-společenská akce, jejíž součástí byla utkání v kopané a odbíjené. Poté všichni účastníci shlédli soutěže mladých závodníků na Skate Parku v Chalupkách. Společenská část a vzájemné diskuze zakončily společné setkání.

12.5.2012 - Slavnost pro děti a mládež – Krzyžanowice

V polovině května se uskutečnila v polských Krzyžanowicích další společná akce dětí a mládeže. Soutěžilo se opět hlavně v netradičních disciplínách jako je skákání v pytlích a přes lano, přetahované lanem, chůzi na chůdách, trefování plechovkové pyramidy, vybíjené, ringu aj., které se v minulosti hrávaly na každém dvorku. Děti byly oceněny nejen hezkými odměnami, ale kromě sportovních zážitků poznávaly řeč a tradice našich sousedů.


3.3.2012 Slavnostní otevření nového sportovního centra a sportovní víkend pro dospělé

3.březen 2012 se bezpochyby zapíše do dějin obce Smilovice - bylo otevřeno nové sportovní centrum - vlevo si můžete prohlédnout televizní reportáž z Třineckého zpravodaje.
Slavnostnímu otevření nového objektu, za účasti zástupců obou partnerů projektu "Léto v Krzyžanovicích / zima ve Smilovicích", Obce Smilovice, Mikroregionu Stonávky a dalších významných hostů a partnerů, předcházela sportovní část, ve které družstva obou partnerů poměřila své síly v odbíjené, badmintonu, bowlingu a také halové kopané. Veškerá utkání byla nelítostná, dramatická a napínavá a pochvalu si zasloužili všichni jeho aktéři. 

V rámci Slavnostního otevření se uskutečnila prohlídka celého objektu, který byl v rámci společného projektu ve Smilovicích vybudován a jehož součástí jsou moderní šatny se sociálním zařízením, vstupní hala s recepcí, kancelářské prostory, galerie s výhledem do haly, dětská herna a nářaďovna. 
Následně ve víceúčelovém sále proběhlo vyhlášení výsledků sportovního zápolení a předání věcných cen. Součástí společenské části byla ochutnávka místních zabíjačkových specialit za doprovodu příjemné hudby.

/album/a2012-03-03/a01-jpg1/ /album/a2012-03-03/a02-jpg/ /album/a2012-03-03/a03-jpg1/ /album/a2012-03-03/a04-jpg1/

22.11.2011 - Zimní turnaj ve dvorkových hrách pro děti – Smilovice

Poslední plánovaná společná akce se uskutečnila na konci listopadu. Tentokrát se žáci základních škol ze Smilovic, Mikroregionu Stonávky a polských Krzyžanovic v rámci přeshraniční akce setkali ve Smilovicích. Více než 100 dětí se zúčastnilo turnaje ve dvorkových hrách a turnaje v minikopané ve sportovním areálu TJ Smilovice a prostorách místní základní školy. 
Kromě tradiční kopané se opět soutěžilo v netradičních disciplínách jako skákání na skákacích míčích, chůzi na dětských chůdách, trefování plechovkové pyramidy, trefování do klauna, zdolávání překážkové dráhy, rytířském souboji s látkovými pytlíky, cvrkané s PET víčky, které se hrávaly v minulosti na vesnických dvorech a dvorcích v česko-polském pohraničí. 
Děti se tradičně dobře bavily a domů si odnesly kromě hezkých cen a odměn i plno krásných dojmů a sportovních zážitků.

/album/a2011-11-22/a01-jpg2/ /album/a2011-11-22/a02-jpg1/ /album/a2011-11-22/a03-jpg2/ /album/a2011-11-22/a04-jpg2/

24.9.2011 - Letní sportovní víkend pro dospělé – Krzyžanowice

Na konci září se uskutečnila v Polsku další sportovně-společenská akce, v jejímž úvodu účastníci splavovali za krásného slunečného počasí na kajacích řeku Odru v délce zhruba 6 kilometrů. Poté byla u Základní školy v Krzyžanowicích slavnostně otevřena v rámci projektu nově vybudovaná sportoviště společnými utkáními družstev obou partnerů v odbíjené a kopané. 
Později se všichni účastníci přesunuli do Chalupek, kde byla slavnostně otevřena další nově vybudovaná část projektu na polské straně, a to Skate Park s ukázkou dovedností mladých sportovců. 
Večer pak proběhla společenská část, kde se hovořilo hlavně o rozvoji přeshraniční spolupráce, cestovního ruchu, atraktivitě obou lokalit a úspěšnosti společného projektu. Samozřejmě se také bilancovalo a hovořilo o plánech na rok 2012. 

/album/a2011-09-24/a01-jpg3/ /album/a2011-09-24/a02-jpg2/ /album/a2011-09-24/a03-jpg3/ /album/a2011-09-24/a04-jpg3/

24.5.2011 - Letní turnaj ve dvorkových hrách pro děti – Chałupki 

Na konci května se uskutečnila v rámci přeshraniční spolupráce v areálu ZŠ v polských Chałupkách další společná akce za účasti dětí partnerských škol, zástupců obou partnerů a Obce Smilovice. Soutěžilo se opět hlavně v netradičních disciplínách jako je skákání v pytlích a přes lano, přetahované lanem, chůzi na chůdách, trefování plechovkové pyramidy, vybíjené, ringu aj., které se dají hrát na každém dvorku. Děti byly za krásného slunečného počasí oceněny nejen hezkými odměnami, ale kromě sportovních zážitků poznávaly i řeč a tradice našich sousedů. Již teď se všichni těší na podzimní setkání ve Smilovicích. 

/album/a2011-05-24/a01-jpg4/

5.3.2011 - Zimní sportovní víkend pro dospělé – Smilovice

První společná sportovně-společenská akce roku 2011 proběhla ve sportovním areálu TJ ve Smilovicích za účasti zástupců obou partnerů, Obce Smilovice a Mikroregionu Stonávky. Sportovní část proběhla ve sportovní hale, kde se družstva z obou stran hranice utkala v odbíjené, badmintonu, košíkové, florbalu a kopané. Dále se soutěžilo v bowlingu v rámci nově otevřeného bowling centra. Veškerá utkání byla nelítostná, dramatická a napínavá a vyhráli všichni jeho aktéři. 

Společenská část s občerstvením pak probíhala v nově zrekonstruovaném víceúčelovém sále ve sportovním areálu, kde byly vyhlášeny výsledky sportovních klání a předány ceny. Účastníci byli seznámeni jednak s kalendářem společných sportovně-společenských akcí na rok 2011 a také s přípravou investičních akcí v rámci společného přeshraničního projektu, kdy ve Smilovicích bude do konce letošního roku vybudován objekt, sloužící jako zázemí (šatny, sociální zařízení, recepce, klubovna, dětský koutek aj.), pro již existující vnitřní sportoviště. Na setkání se hovořilo hlavně o rozvoji přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu, atraktivitě a propagaci obou lokalit, životním prostředí, soužití v příhraničí, volnočasových aktivitách, infrastruktuře, podnikatelských příležitostech, historii a kulturních tradicích.

/album/a2011-03-05/a01-jpg5/ /album/a2011-03-05/a02-jpg3/ /album/a2011-03-05/a03-jpg4/ /album/a2011-03-05/a04-jpg4/

16.11.2010 - Zimní turnaj ve dvorkových hrách pro děti – Smilovice

Tentokrát se žáci základních škol ze Smilovic, Mikroregionu Stonávky a polských Krzyžanovic setkali ve Smilovicích. Na 130 dětí se zúčastnilo turnaje ve dvorkových hrách a turnaje v minikopané ve sportovním areálu TJ a prostorách místní základní školy. Kromě tradiční kopané se soutěžilo v netradičních disciplínách jako skákání v pytlích a přes gumu, hraní panáka, driblink s míčkem kolem kuželů, cvrnkané s PET víčky, trefování plechovkové pyramidy, házení obručemi, stavění pyramidy z kostek aj., které se hrávaly v minulosti na vesnických dvorech a dvorcích v česko-polském pohraničí. Děti si domů odnesly nejen hezké ceny a odměny, ale i plno dojmů a sportovních zážitků. Přesvědčily se také, že jazykové bariéry nejsou překážkou pro navázání kamarádských vztahů.

/album/a2010-11-16/a01-jpg6/ /album/a2010-11-16/a02-jpg4/ /album/a2010-11-16/a03-jpg5/ /album/a2010-11-16/a04-jpg5/

24.9.2010 - Letní sportovní víkend pro dospělé – Krzyžanowice

Na konci září proběhla v Polsku sportovně-společenská akce, kde družstva obou partnerů ze Smilovic a Krzyžanovic nejprve odpoledne změřily síly na volejbalovém a fotbalovém hřišti v obci Tworkow. Sportovní klání byla nelítostná a končila za umělého osvětlení. Večer se účastníci přesunuli do Chalupek, kde probíhala společenská část. Diskutovalo se hlavně o rozvoji přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu, atraktivitě obou lokalit, soužití v příhraničí, společném projektu, volnočasových aktivitách a infrastruktuře, historii a kulturních tradicích Smilovic a Krzyžanovic. Samozřejmě se také bilancovalo a hovořilo o plánech na rok 2011.

/album/a2010-09-24/a01-jpg7/ /album/a2010-09-24/a02-jpg5/ /album/a2010-09-24/a03-jpg6/ /album/a2010-09-24/a04-jpg6/

25.5.2010 - Letní turnaj ve dvorkových hrách pro děti – Krzyžanowice

Na nádvořích budeme marně hledat děvčata, která skáčou přes gumu nebo skáčou panáka. Nikdo už také nehraje baseball, vybíjenou, nemluvě o fotbálku s mincemi nebo cink (házení víček od láhví o stěnu). V dnešní době děti využívají ke hře počítače, mobilní telefony a jiné elektronické vymoženosti. Většina dětí zná dvorkové hry jen z vyprávění svých rodičů nebo starších sourozenců. Mnoho z těchto tradičních slezských her jsme si připomněli během Turnaje dvorkových her v Krzyžanovicích. Soutěžili zde spolu žáci základních škol z českých Smilovic a polských Krzyžanovic a velmi dobře se při tom bavili. Závodilo se ve skupinových hrách (skok v pytli, točení obruče pomocí dřevěného klacku, skákání s velkým švihadlem, vybíjené a baseballu) a individuálních hrách (skákací panák, zápalky, cink, skákání přes gumu, rytířský souboj a švihadlo). Po vyhodnocení soutěží byly rozdány hezké ceny a odměny.

/album/a2010-05-25/a01-jpg8/ /album/a2010-05-25/a02-jpg6/ /album/a2010-05-25/a03-jpg7/ /album/a2010-05-25/a04-jpg7/

26.3.2010 - Zimní sportovní víkend pro dospělé – Smilovice

První společná sportovně-společenská akce proběhla koncem března ve sportovním areálu TJ ve Smilovicích za účasti zástupců obou partnerů – TJ Smilovice a polské obce Krzyżanowice. Sportovní část proběhla ve sportovní hale, kde se družstva obou partnerů utkala v odbíjené, badmintonu, košíkové a kopané. Sportovní výsledky byly tentokrát druhořadé, důležité bylo s chutí si zasportovat.
Společenská část pak probíhala v nově zrekonstruovaném společenském sále ve sportovním areálu. Hlavním tématem byly diskuse o rozvoji vzájemné přeshraniční spolupráce a společném projektu. Účastníci setkání byli seznámeni jednak s kalendářem společných akcí a také s přípravou investičních akcí v rámci společného přeshraničního projektu. Samozřejmě se také hovořilo o životním prostředí, volnočasových aktivitách, podnikatelských příležitostech v cestovním ruchu, zviditelnění a propagaci obou lokalit.

/album/a2010-03-26/a01-jpg9/ /album/a2010-03-26/a02-jpg7/ /album/a2010-03-26/a03-jpg8/ /album/a2010-03-26/a04-jpg8/