Představení SC Smilovice, z.s.

SC Smilovice je spolek, který sdružuje fyzické osoby provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost. Sídlem SC je obec Smilovice v okresu Frýdek-Místek (mapa ZDE). Na sportovním poli se prezentuje naše organizace především v kopané - jak v oficiálních fotbalových soutěžích tak i v rámci fotbalových zájmových kroužků pro děti nebo pořádáním pravidelných turnajů pro neregistrované hráče a pro fotbalové přípravky. Pravidelně pořádáme také tenisové nebo badmintonové turnaje pro širokou veřejnost, cvičení pro dospělé.
 
    Spolek SC Smilovice (pův. tělovýchovná jednota, později TJ) byl založena v r.1952 a vždy byl centrem sportu a společenského dění nejen pro naši obec, ale také pro okolní obce a celý region. V devadesátých letech však areál, který jsme pro svoji činnost využívali, začal chátrat, což mělo za následek i menší zájem o sportování. Na přelomu devadesátých let se podařilo dát dohromady nové mladé vedení, které mělo velkou vůli udělat maximum pro to, aby náš sportovní areál opět navštěvovalo co nejvíce občanů a aby umožňoval především mládeži, ale i dospělým, co nejlepší duševní a tělesné vyžití. Po dlouhé odmlce, kdy byla hlavní budova pronajímána firmám ke komerčním účelům, byl celý areál upraven tak, aby mohl sloužit opět plně ke sportovním účelům. Vlastními silami a za pomoci sponzorů se nám podařilo úspěšně realizovat stavbu dvou tenisových kurtů, byla provedena oprava travnatého hřiště, následně byly v parku, který je součástí našeho areálu, instalovány houpačky, průlezky a pískoviště, byla zprovozněna restaurace a zahradní restaurace. Byla to práce náročná, ale časem jsme se utvrdili v tom, že to nebyla práce zbytečná. V našem areálu nacházelo příjemné prostředí pro svou relaxaci a sport stále více lidí a to nejen ze Smilovic a okolí, ale i turisté a občané z nedalekých měst, kteří mají v našem regionu chaty či chalupy. 
 
    Areál byl po této rekonstrukci útulný, ale pomalu přestával vyhovovat moderním požadavkům na trávení volného času a s přibývajícím počtem sportujících občanů se začínal blížit k hranici své kapacity. Jedním z milníků v historii SC tak byl rok 2002, kdy byla z finanční dotace ze státního rozpočtu postavena nová víceúčelová sportovní hala. Touto stavbou byla zahájena rozsáhlá modernizace areálu, která pokračovala přestavbou šaten a výstavbou moderní restaurace v původní budově, výstavbou druhého travnatého hřiště, dále vybudováním bowlingového centra a v r. 2011 završena propojením původní budovy a haly budovou se sociálním zázemím, šatnami, kancelářemi, dětským koutkem a dalším zázemím pro fungování moderního sportovního a společenského centra. Od r.2012 tedy SC vlastní a provozuje moderní areál, pro který můžeme hrdě používat název SPORTCENTRUM SMILOVICE. 

    Ve sportovní oblasti můžeme být pyšní nejen na velmi dobré výsledky našich fotbalistů v mužské kategorii v krajské soutěži, ale těší nás také úspěchy našich mladých fotbalistů - družstvo dorostenců nás dobře reprezentuje v okresním přeboru, starší žáci pravidelně končí na předních příčkách regionální soutěže a v neposlední řadě nám dělá radost také družstvo našich benjamínků. Právě z našich mládežnických mužstev máme největší radost - nejen pro sportovní úspěch, především oceňujeme, že děti mohou svůj volný čas věnovat sportovní aktivitě a nemusí ho vyplňovat aktivitami, které by jim ukazovaly špatný životní směr.

    Snažíme se, aby v našem moderním SPORTCENTRU mohlo trávit svůj volný čas stále více profesionálních i rekreačních sportovců všech věkových kategorií, a mohli s námi sdílet motto: