Zápis a usnesení z valné hromady TJ Smilovice, o.s.

Valná hromada se konala 4. července 2008 v areálu TJ Smilovice
Zápis z valné hromady
 • 1) Valnou hromadu zahájil předseda Marian Bujok v 19.00 hodin. 
 • 2) Zapisovatelkou zápisu byla určena Petra Szczuková. 
 • 3) Předseda přednesl zprávu o hospodaření TJ za uplynulé období a srovnal hospodaření za uplynulých šest let.
 • 4) Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů kopané přednesli: 
  a) Vlastimil Dyba – žáci
  b) Antonín Bolf – dorost
  c) Josef Bělica – muži A
  d) Radim Kajzar – muži B
  Zhodnotili výsledky za jaro 2008 a přednesli vize na podzim 2008. 
 • 5) Diskuze
  a) V diskuzi vystoupil pan Rudolf Procházka st., který konstatoval, že dle jeho názoru je prezentace TJ v obci nedostatečná a požádal výbor o aktualizaci vývěsní desky v centru obce, která je k tomuto účelu určená
  b) Dále se do diskuze přihlásil pan Karel Kniezek, který zhodnotil spolupráci fotbalového oddílu „mužů B“ s výborem TJ a požádal výkonný výbor o aktivnější spolupráci s oddílem mužů B
 • 6) Závěr


  Předseda ukončil schůzi valné hromady ve 21.00 hod. 

  Ve Smilovicích dne 4.7.2008
  Zapsala: Petra Szczuková