Zápis a usnesení z valné hromady TJ Smilovice, o.s.

Valná hromada se konala 2. března 2007 v areálu TJ Smilovice
Zápis z valné hromady
 • 1) Valnou hromadu zahájil Marian Bujok v 18.00 hodin. Přítomní viz. prezenční listina 
 • 2) Do návrhové komise byli zvoleni: Bronislav Žwak, Slavomír Michálek, Štěpán Kufa
  Hlasování: 36 pro
 • 3) Do volební komise byly zvoleny : Mgr. Jana Dybová, Lenka Žwaková, Petra Michálková.
  Hlasování: 36 pro
 • 4) Předseda přednesl zprávu o hospodaření tělovýchovné jednoty za rok 2006 a srovnání hospodaření za uplynulých šest let. 
 • 5) Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů kopané přednesli: 
  a) René Havlík – žáci
  b) Antonín Bolf – dorost
  c) Radek Procházka – muži A
  d) Jaroslav Cienciala – muži B
  Zhodnotili výsledky za podzim 2006 a přednesli vize na jaro 2007. 
 • 6) Nový výkonný výbor byl navržen ve složení : 
  Marian Bujok - předseda 
  Petra Szczuková - tajemník
  Rudolf Procházka ml. - hospodář
  Václav Rufer
  Slavomír Michálek
  Rudolf Bromek
  Antonín Bolf 
  Vlastimil Dyba
  Jaroslav Rajnoch
  Hlasování: 36 pro
 • 7) Revizní komise
  Členové revizní komise byli navržení v tomto složení: 
  Tomáš Kubala - předseda
  Pavel Matoušek
  Radek Procházka
  Petra Michálková
  Josef Bělica
  Hlasování: 35 pro, 1 se zdržel
 • 8) Schválení názvu TJ Smilovice, o.s.
  Valná hromada schválila název „TJ Smilovice, o.s.“.
  Hlasování: 36 pro
 • 9) Schválení stanov TJ Smilovice, o.s. 
  Valná hromada schválila stanovy TJ Smilovice, o.s. (viz. příloha zápisu)
  Hlasování: 36 pro
 • 10) Diskuze
  a) p. Bujok seznámil přítomné s předběžným časovým harmonogramem prací, týkajících se další etapy přestavby areálu
 • 11) Schválení usnesení
  Přednesené usnesení valné hromady bylo jednohlasně schváleno. 
  Hlasování: 36 pro
 • 12) Závěr  Ve Smilovicích dne 2.3.2007
  Zapsala: Petra Szczuková
   
Usnesení z valné hromady  
 • Valná hromada schvaluje:

  a) návrhovou komisi ve složení: Bronislav Žwak, Slavomír Michálek, Štěpán Kufa

  b) volební komisi ve složení: Mgr. Jana Dybová, Lenka Žwaková, Petra Michálková

  c) výkonný výbor v tomto složení: 
  Marian Bujok - předseda 
  Petra Szczuková - tajemník
  Rudolf Procházka ml. - hospodář
  Václav Rufer
  Slavomír Michálek
  Rudolf Bromek
  Antonín Bolf 
  Vlastimil Dyba
  Jaroslav Rajnoch

  d) revizní komisi v tomto složení: Tomáš Kubala - předseda, Pavel Matoušek, Radek Procházka, Petra Michálková, Josef Bělica

  e) název „TJ Smilovice, o.s.“

  f) stanovy TJ Smilovice, o.s.
   
 • Valná hromada bere na vědomí:

  g) zprávu o hospodaření za rok 2006 a srovnání hospodaření za uplynulých šest let

  h) zprávy o činnosti jednotlivých oddílů 


  Ve Smilovicích dne 2.3.2007
  Zapsala: Petra Szczuková

  Za návrhovou komisi: Bronislav Žwak, Slavomír Michálek, Štěpán Kufa