<<< předchozí  

Co říci závěrem?
Pohled do 50-leté historie naší TJ je pohledem radostným. Lidé, kteří se na této historii jakýmkoli způsobem podíleli, vědí, že to byly především roky dřiny, potu, odříkání. Jen v letech 1973-75 bylo odpracováno neuvěřitelných 10.000 brigádnických hodin. Byly to však také roky radosti, smíchu, velkých i malých sportovních vítězství. Za všemi našimi úspěchy stojí vynikající sportovci, obětaví funkcionáři, pilní brigádníci, opravdoví fanoušci…

U příležitosti 50. výročí vzniku Tělovýchovné jednoty ve Smilovicích Vám i nám přejeme, aby těch vynikajících sportovců, obětavých funkcionářů, pilných brigádníků a opravdových fanoušků bylo ve Smilovicích co nejvíce.

<<< předchozí