Technické zázemí

Místo instalace  Areál TJ Smilovice
Uživatel TJ Smilovice
Realizace Optomont, s. r. o.
Rok 2011
Řídicí systém 1x APT3100S
1x ADiR
1x ART267A
2x AMiNi4DS
14x DM-xx
Vizualizace ViewDet, webový server (AWEB)
Komunikace RS485 (DB-Net) - výměna dat mezi řídicími systémy
RS485 (ARION) - vzdálené I/O moduly řady DM-xx
Ethernet (DB-Net/IP) - vizualizace, vzdálený přístup

TJ SmiloviceTechnické řešení popisuje systém měření a regulace pro objekt Staré budovy, Nové budovy (přístavby) a Sportovní haly areálu TJ Smilovice. Systém měření a regulace je rozdělen do několika řídicích systémů:  

1.    APT3100S - vytápění a větrání Staré budovy 


  • kotelna 1.PP (1x plyn.kotel, 3x ÚT, 2x TUV, ČOV, měření spotřeby tepla, studené a teplé vody, GSM hlášení alarmů)

2.    ART267A - vytápění Sportovní haly pomocí plynového kotle s ventilátorem

3.    AMiNi4DS - vytápění, chlazení a větrání Nové budovy 

  • kotelna 2.NP (kaskáda dvou plyn.kotlů, 1x ÚT + 2x TUV)
  • kotelna pro VZT jednotky (kaskáda tří plynových kotlů)
  • individuální regulace 12-ti místností, ovládání režimů žádané teploty a časových plánů, regulace průtoku vzduchu
  • regulace chladící jednotky
  • ovládání venkovního osvětlení v areálu, regulace dveřní clony
  • ovládání, signalizace stavu a zadávání požadavků na teplotu a výkon ventilátorů VZT jednotek

4.    AMiNi4DS - tři vzduchotechnické jednotky (kuchyň, restaurace stará budova, nová budova)

TJ Smilovice
Řídicí systémy APT3100S, ADiR a ART267A jsou vzájemně propojeny sběrnicí RS485, po níž komunikují protokolem DB-Net. Systém APT3100S je zároveň propojen se dvěma AMiNi4DS v Ethernetové síti areálu, po níž komunikují protokolem DB-Net/IP pro předávání naměřených hodnot, alarmů, ovládacích povelů a požadavků.
V Ethernetové síti je současně připojený i webový server AWEB a ovládací počítač (PC) s vizualizací ViewDet, který je umístěný na recepci ve vstupní hale nové budovy a prostřednictvím něhož může obsluha komfortně ovládat TZB celého areálu.